Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
916 Avstandsmerking i tunnel

916 Avstandsmerking i tunnel

Skilt 916 angir avstanden i km fra det sted skiltet står til tunnelåpningene
i begge retninger. Oppadrettet pil viser til tunnelåpningen i kjøreretningen,
nedadrettet pil viser til tunnelåpningen i motsatt retning. Avstandene angis
i hele km.
Skilt 916 bør settes opp i alle tunneler med toveis trafikk og lengde minst
3 km. Skiltet skal inntil videre ikke brukes i enveisrettede tunneler.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp