OM NORSK TRAFIKKSIKRING

Norsk Trafikksikring AS er totalleverandør av tjenester innen arbeidsvarsling. Selskapet leverer tjenester og utleie av materiell over hele landet. Vi har solid og god erfaring samt kunnskap om lokale forhold i hele Norge.

Selskapet skal være en foretrukken partner for alle som har arbeid på eller i tilknytning til vei. Våre løsninger skal gi entreprenøren fordeler som rask og god gjennomføring av arbeidet, samt gi full trygghet for arbeidere, trafikanter og utstyr.

Med markedets mest moderne utleiestyring har vi til enhver tid full oversikt over hvor utstyr befinner seg, når det er levert ut, hvilken tilstand utstyret hadde ved levering og hva som er tilgjengelig på forskjellige lokasjoner.

All koordinering av utstyr foregår fra kontorer på Ski, vi har dog lokasjoner på utleiemateriell på mange steder.

Konkurransefortrinn – et av våre største fortrinn er at vi har lokal kunnskap der arbeid foregår og der de daglige beslutninger blir fattet. Vi følger tett med på hvilke krav som stilles og er til enhver tid oppdatert. Det betyr at vi kan bistå våre kunder ute i felten med kunnskap om lokale utfordringer.

En skadefri hverdag er en selvfølgelighet med nulltoleranse for skader og ulykker på utstyr, personell og trafikant.

Kurs

Kursene våre følger en årlig plan og holdes over hele landet. Vi kurser flere tusen personer i året og er en av Norges største på kurs, men et bredt tilbud. Dessuten gjennomfører vi årlig et stort antall lokale bedriftsinterne kurs, tilpasset den enkelte virksomhet.

Vi tilbyr kurs innen Arbeidsvarsling, Manuell trafikkdirigering, Visio, Liftkurs, Varme arbeider, HMS, Masseforflytning, Plastsveising, Truck, YSK og Førstehjelp.

For mer informasjon kontakt Ivar på +47  99 48 73 17 – kurs@norsktrafikksikring.no eller gå rett til kursoversikt. KURS

Kurs i arbeidsvasling
Uleie av utstyr

Utleie

Norsk Trafikksikring tilbyr utleie av utstyr til arbeid på vei og anleggsbransjen. Vi har lang erfaring i innen bransjen og vi har lager sentralt plassert på Østlandet og kan levere på kort varsel. Hos oss kan du leie skilt, langsgående sikring, tverrgående sikring, gravemaskiner, trafikklys, lifter, kjøreplater, belysningstårn, kontainerløsninger og plastsveisemaskiner.

Har du spørsmål ta kontakt med Anja på +47 22 65 56 00 eller plukk selv det du trenger fra vår leie shop på UTLEIE.

Tjenester

Vi leverer alle typer tjenester for arbeid på og ved veg. Våre erfarne konsulenter er klare til å hjelpe til med alle typer oppdrag i forbindelse og arbeid på vei eller generelle jobber innen anlegg. Vi leverer tjenester innen: Arbeidsvarslingsplaner, Arbeidshavende funksjon og kontroll, Risikovurdelinge, Trafikkdirigering, Gravesøknader, Utsetting av rekkverk og Utsetting av skilt.

Har du spørsmål ta kontakt med Anja på +47 22 65 56 00 eller eller se oversikten og bestill på TJENESTER.

Arbeid på vei.