Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
908 Hindermarkering

908 Hindermarkering

Skilt 908 ”Hindermarkering skal benyttes for å markere hindringer på
tvers av eller over kjørebanen. Ved bruk i kjørebanen kan skiltet plasseres
på bom , varselpanel, kjøretøy eller arbeidsmaskin, og markerer da at hele
eller deler av kjørebanen er stengt. Ved bruk på bommer bør underkant
skilt være 0,85 m over kjørebanen.
Skilt 908 skal også benyttes over kjørebanen hvis den frie høyden over
kjørebanen reduseres til under 5,0 m ved f.eks vegarbeid.
Hvis den frie høyden er lavere enn 4,7 m over kjørebanen, skal det i tillegg innføres høydebegrensning med skilt 314 ”Høydegrense”.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp