Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
906 Høyre – Hindermarkering

906 Høyre – Hindermarkering

Skilt 906 ”Hindermarkering” anvendes for å markere sidehindre som
kan utgjøre en fare for trafikken, innsnevringer av vegbanen, og trafikkøyer. Faste sidehindre kan være stolper, brukar, pilarer o.l. Vanlige
innsnevringer er smale bruer, tunnelåpninger, overganger til redusert
vegstandard og kjørefeltavslutninger.
Skilt 906 kan også brukes for å markere fartshump, se Håndbok
V128 Fartsdempende tiltak.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp