Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
904 Venstre – Retningsmarkering

904 Venstre – Retningsmarkering

Systemet for skilting av farlige kurver etter kurvens farlighetsgrad er
beskrevet i kapitlet om skilting av farlige kurver foran.
Skilt 904 ”Retningsmarkering” brukes til å varsle skarpe kurver som
ikke er typiske for vegstrekningen og som derfor kan komme overraskende på trafikantene. I slike kurver må føreren ofte foreta en hastighetsreduksjon.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp