Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
822.5 Forløp av forkjørsvei

822.5 Forløp av forkjørsvei

Underskiltet viser et skjematisk bilde av krysset, hvor tykk strek angir forkjørsveg og tynn strek angir veg hvor skiltene 202 «Vikeplikt» eller 204 «Stopp» er satt opp

NB! Vi tak kontakt om utformingen av skiltet.


Underskilt brukes bare sammen med et hovedskilt, og gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde.

De fleste underskilt har svart tekst eller svarte symboler på hvit bunn. Dersom hovedskiltet har gul bunnfarge i forbindelse med vegarbeid, skal underskiltet også ha gul bunnfarge.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp