Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
404.2 Påbudt kjørefelt venstre

404.2 Påbudt kjørefelt venstre

Skilt 404 anvendes hovedsakelig på trafikkøyer, trafikkdelere og midtdelere hvor kjørende trafikk bare skal passere på én side. Ved
vegarbeid kan skiltet anvendes på varselpaneler o.l., se Håndbok
N301 Arbeid på og ved veg.
Skilt 404.1 “Påbudt kjørefelt, høyre” skal ikke brukes hvor det er motgående trafikk på kjørebanen til høyre for skiltet. Dersom markering er
nødvendig i slike tilfeller, brukes skilt 906V “Hindermarkering på venstre
side”.
Skilt 404.2 “Påbudt kjørefelt, venstre” er ikke nødvendig hvor vegutforming eller kantmarkering gjør det klart at trafikkøy eller trafikkdeler skal passeres på venstre side. Skilt 404.2 skal ikke brukes hvor det
er motgående trafikk på kjørebanen til venstre for skiltet.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp