Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
402.6 Påbudt kjøreretning

402.6 Påbudt kjøreretning

Skilt 402.3-7 kan benyttes i kombinasjon foran vegkryss der tilfarten er delt inn i flere kjørefelt i samme kjøreretning og hvor det er nødvendig å innføre påbud for det enkelte kjørefelts videre føring enten dette skyldes vegens fysiske utforming, innkjøringsforbud på
sidevegene eller rene trafikksikkerhetsmessige eller avviklingsmessige hensyn.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp