Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
318.2 Totalvektgrense

318.2 Totalvektgrense

Største tillatte totalvekt på offentlig veg er fastsatt i forskrift om bruk
av kjøretøy § 5-2 og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Forskriftene
inneholder bestemmelser og veglister som angir hvilken totalvekt som
er tillatt på de enkelte riks- og fylkesvegstrekninger og kommunale
vegstrekninger.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp