Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
308 Forbud for transport av farlig gods

308 Forbud for transport av farlig gods

Skilt 308 brukes når hensynet til trafikksikkerhet eller miljø gjør det
nødvendig å forby transport med farlig gods på en vegstrekning. Forbud kan særlig være aktuelt for tunneler med stor lengde eller stor trafikkmengde.
Før evt. restriksjoner innføres skal det tas kontakt med Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skilt 308 skal ikke settes opp
uten vedtak av Vegdirektoratet.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp