Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
144 Syklende

144 Syklende

Skilt 144 kan anvendes foran sted på veg hvor syklende hyppig kjører
inn på eller krysser vegen, f.eks. hvor sykkelfelt eller sykkelveg slutter
eller sykkelveg krysser vegen.
Skilt 144 skal bare brukes der syklende har vikeplikt i henhold til trafikkreglene. I tilfeller der trafikk på bilvegen er pålagt vikeplikt overfor
kryssende syklende brukes ikke skilt 144 – se skilt 202 ”Vikeplikt”.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp