Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
132 Trafikklyssignal

132 Trafikklyssignal

Skilt 132 anvendes foran trafikksignalanlegg i kryss og gangfelt når signalreguleringen kan komme overraskende på trafikantene, for eksempel foran
anlegg
- utenfor tettbygd strøk
- med fartsgrense 60 km/t
- med begrenset sikt i forhold til fartsnivået
Skilt 132 brukes også for varsling av skyttelsignalanlegg ved veginnsnevringer, og for varsling av rampekontrollanlegg.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp