Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service

G8 Lastebilkran - Ski- Klasseromskurs

24. juni klokken 08:30

Gå til påmelding

Kursinnhold

G8- Lasetebilkran kurset vil gi eleven god innsikt i lastebilkranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. For å unngå uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner setter kurset fokus på grunnopplæring i sikker bruk av G8 lastebilkraner.

KURSINNHOLD

· Innledning med krav til kranfører
· Bruksområder for hydrauliske kraner
· Ulykker med lastebilkraner
· Oppbygging av forskjellige typer lastebilkraner
· Fundament, kjøretøyramme, påbygg
· Hydraulikk / elektronikk
· Mekanikk
· Stabilitet
· Sikkerhets- /overlastutstyr
· Lastdiagram
· Ståltau / blokk
· Oppstilling og bruk av lastebilkraner
· Sertifisering /dokumentasjon
· Skriftlig teoretisk prøve
· Praksis bruk av lastebilkran

Målgruppe for kurset

Med G8 Lastebilkran kurs vil du få et kranførerbevis som øker jobbmuligheter, sikkerhet på arbeidsplassen din og trygghet for deg som til daglig bruker lastebilkran på arbeidet.

Forkunnskaper

Eleven må ha gjennomført modul 1.1, modul 2.3

Ekstra informasjon

Kurset avholdes av virksomhet med godkjennings nummer ATS-553. Se mer på www.sert555.no

Kursalternativer

Etter å ha gjennomgått og bestått modul 1.1 (8 timer), modul 2.3 (16 timer) og modul 2.8 (20 timer), skal eleven gjennomføre  modul 3.8 G8 – Praktisk bruk (8 timer), slik at eleven har fått god innsikt i lastebilkranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

 

G8 teori og praktisk bruk med G11  – kr 17 990,00

G8 teori og praktisk bruk uten G11 – kr 13 395,00

G8 teori med G11 (praktisk bruk i bedrift) – kr 13 990,00

G8 teori uten G11 (praktisk bruk i bedrift) – kr 9 995,00

Kompetansebevis kr 500,00

Lærebok er inkludert i kursprisen vår

Påmelding til G11 krever egen påmelding.

 

Kursbetingelser

Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig.

Forbehold

Vi tar forbehold om endringer i dato/tid som skyldes forhold utenfor vår kontroll, f.eks. sykdom, Manglende antall deltakere når påmeldingsfristen er utløpt, medfører avlysing av kurset.

Tillegg

Tillegget dekker den enkelte deltagers andel av reise- og oppholdskostnader for kursholder, leie av kurslokale, lunsj, kaffe/te, mm. Tillegget vil bli justert avhengig av deltagerantallet.

Avmelding

Ved avmelding etter mottatt bekreftelse, belastes 20 % av kursprisen, minimum kr 500.- Ved avmelding senere enn 7 virkedager før kursstart belastes full kurspris. Påmeldte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma på samme kurs.

Manglende oppmøte

Ved manglende oppmøte på kurset, uansett årsak, belastes full kurspris, samt andre kostnader påløpt («tillegg»).

Nytt kurs

Ved avmelding etter 7 virkedager før kursstart eller ved manglende oppmøte (se over), kan man melde seg på nytt kurs uten å bli belastet ny kurspris. Kurset må gjennomføres i løpet av de 3 neste mulighetene for det gjeldende kurset.

Kostnader og fakturering

Kursprisen og alle andre kostnader (tillegg, kursmateriell, kompetansebevis, etc) faktureres samlet etter at kurset er gjennomført.

Kostnader ved fakturering: Faktura tilsendt på EHF* og e-post er kostnadsfritt. For tilsendt faktura på annet vis, tilkommer et gebyr på kr 65,-

 

Håndtering av data: Se våre Betingelser og Personvern-GDPR

*EHF står for «Elektronisk handelsformat» og er et standard for e-faktura og e-kreditnota. Elektronisk faktura, kreditnota og purring utføres ved å sende en datafil i standard format til mottaker. Dette er kun mulig hvis man har denne tjenesten.