Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service

Arbeidsvarsling kurs 1 - Klasserom

Dette kurset har allerede funnet sted.

Kursinnhold

Kursinnhold:
• Personlig sikkerhet
• Personlig verneutstyr
• Krav til varsling av trafikanter
• Krav til sikring ved vegarbeid
• Varslingsplaner
• Vedtak og innhold
• Ansvarsfordeling
• Regelverk
• Kontrollrutiner
• Tiltak ved oppståtte feil
• Sanksjoner

Målgruppe for kurset:
Alle som har sitt virke på eller ved veg og som har et arbeidsansvar. Kurs 2 anbefales til alle, som da har en mulighet for å utføre arbeid alene på eller ved veg.

Kursmateriell:

Nettbrett eller pc bør medbringes da digital utgave av N301 benyttes.

  • 2850,00

Målgruppe for kurset

Alle som har sitt virke på eller veg vei. For de fleste vil vi anbefale Kurs 2 for ansvarshavende, som gir flere rettigheter.

Kursmateriell

Håndbok N301 (051) benyttes under kurset. Kan hentes på Statens vegvesen sin hjemmeside.

Eksamen/sertifisering

Det skal avholdes en skriftlig prøve på slutten av kurset. Max antall tillatte feil på prøven er 5 for å bestå.