Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service

SKI: Arbeidsvarsling Kurs 3- Manuell trafikkdirigering - Ski

Ski – Glynitveien 22. mai klokken 08:30 NOK 3500

Gå til påmelding

Kursinnhold

• Personlig sikkerhet
• Personlig verneutstyr
• Tegngivning og adferd
• Bremselengder
• Reaksjonstider
• Generelt om trafikkavvikling
• Praktisk øvelse

Målgruppe for kurset

De som jobber ved og langs vei, og skal jobbe med trafikkdirigering

Kursmateriell

Statens Vegvesens håndbok N301 (051).

Eksamen/sertifisering

Praktisk eksamen på slutten av dagen

Forkunnskaper

Kurs 1 eller kurs 2. Må ha førerkort og gode norsk kunnskaper.

Ekstra informasjon

Kursbevis (300kr) kommer som tillegg.
Der kommer også et tillegg på lunsj/ leie av lokaler.
Håndbok: Vi bruker den digitale versjonen så ønsker at alle tar med PC/ nettbrett.

Teori-del på 3 timer.
Praktiske øvelser langs vei.
Hver elev skal ha minst 20 minutter med øvelse.
Deltakerne skal oppholde seg på/ved veg under de praktiske øvelsene og må dermed ha godkjent synbarhetstøy i verneklasse 3 og refleksklasse 2 i.h.t EN ISO 20471 (tidligere NS/EN 471). Ved manuell dirigering er det krav at den som utfører dirigering skal ha synlighetsbukse. Tøyet må være varmt nok til å være ute i inntil 4 timer.

Kursbetingelser

Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig.

Manglende oppmøte
Ved manglende oppmøte på kurset, uansett årsak, belastes full kurspris, samt andre kostnader påløpt («tillegg»).

Forbehold
Vi tar forbehold om endringer i dato/tid som skyldes forhold utenfor vår kontroll, f.eks. sykdom, Manglende antall deltakere når påmeldingsfristen er utløpt, medfører avlysing av kurset.

Avmelding
Ved avmelding etter mottatt bekreftelse, belastes 20 % av kursprisen, minimum kr 500.- Ved avmelding senere enn 7 virkedager før kursstart belastes full kurspris. Påmeldte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma på samme kurs.
Ved flytting av kursdato før kursstart må gjennomføres i løpet av de 3 neste mulighetene for det gjeldende kurset.

Tillegg
Tillegget dekker den enkelte deltagers andel av reise- og oppholdskostnader for kursholder, leie av kurslokale, lunsj, kaffe/te, mm. Tillegget vil bli justert avhengig av deltagerantallet.

Kursmateriell:

Arbeidsvarsling (alle kurs)
Håndbok N301 benyttes under kurset. Kurs 1 og 2 har prøve til slutt. Vi anbefaler alle til å ta med PC eller nettbrett på klasserom kurs, slik at man kan bruke den digitale versjonen under kurset.

Manuel trafikkdirigering (tillegg)
Her er det en teori-del på 3 timer. – Deretter er det praktiske øvelser. Hver elev skal ha minst 20 minutter med øvelse. Innholdet er bl.a stopp og start av trafikk og øvelse på en trafikkert vei. Deltakerne skal oppholde seg på/ved veg under de praktiske øvelsene og må dermed ha godkjent synbarhetstøy i verneklasse 3 og refleksklasse 2 i.h.t EN ISO 20471 (tidligere NS/EN 471). Ved manuell dirigering er det krav at den som utfører dirigering skal ha synlighetsbukse. Tøyet må være varmt nok til å være ute i inntil 4 timer.

Håndbok N301 koster kr. 250,- (norsk) og kr. 275,- (engelsk).

Kompetansebevis i kredittkort-format koster kr. 300,-
Leveres av Statens Vegvesen og viser at du har en kompetanse som er gyldig i 5 – fem – år. Faktura som inkluderer kostnaden for kortet, må være betalt før utstedelse dersom annet ikke er avtalt.

Skriftlig prøve
Det skal ved de fleste kursene avholdes en skriftlig prøve.

Språk
Kurs foregår på norsk, dersom annet ikke annet er angitt. Kursdeltagerne må forstå norsk skriftlig og muntlig og kunne besvare prøver/tester på norsk uten hjelp.

Kostnader og fakturering
Kursprisen og alle andre kostnader (tillegg, kursmateriell, kompetansebevis, etc) faktureres samlet etter at kurset er gjennomført.

Kostnader ved fakturering: Faktura tilsendt på EHF* og e-post er kostnadsfritt.
For tilsendt faktura på annet vis, tilkommer et gebyr på kr. 95,-

Håndtering av data: Se våre Betingelser og Personvern-GDPR

*EHF står for «Elektronisk handelsformat» og er et standard for e-faktura og e-kreditnota. Elektronisk faktura, kreditnota og purring utføres ved å sende en datafil i standard format til mottaker. Dette er kun mulig hvis man har denne tjenesten.