Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service

SKI: Arbeidsvarsling Kurs 3- Manuell trafikkdirigering - Ski

Dette kurset har allerede funnet sted.

Kursinnhold

• Personlig sikkerhet
• Personlig verneutstyr
• Tegngivning og adferd
• Bremselengder
• Reaksjonstider
• Generelt om trafikkavvikling
• Praktisk øvelse

Målgruppe for kurset

De som jobber ved og langs vei, og skal jobbe med trafikkdirigering

Kursmateriell

Statens Vegvesens håndbok N301 (051).

Eksamen/sertifisering

Praktisk eksamen på slutten av dagen

Forkunnskaper

Kurs 1 eller kurs 2. Må ha førerkort og gode norsk kunnskaper.

Ekstra informasjon

Kursbevis (300kr) kommer som tillegg.
Der kommer også et tillegg på lunsj/ leie av lokaler.
Håndbok: Vi bruker den digitale versjonen så ønsker at alle tar med PC/ nettbrett.

Teori-del på 3 timer.
Praktiske øvelser langs vei.
Hver elev skal ha minst 20 minutter med øvelse.
Deltakerne skal oppholde seg på/ved veg under de praktiske øvelsene og må dermed ha godkjent synbarhetstøy i verneklasse 3 og refleksklasse 2 i.h.t EN ISO 20471 (tidligere NS/EN 471). Ved manuell dirigering er det krav at den som utfører dirigering skal ha synlighetsbukse. Tøyet må være varmt nok til å være ute i inntil 4 timer.