Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service

SKI: Arbeidsvarsling kurs 2 for ansvarshavende - klasserom

Ski – Glynitveien 5. juni klokken 08:30 NOK 4500

Gå til påmelding

Kursinnhold

Kursinnhold:
• Personlig sikkerhet
• Personlig verneutstyr
• Krav til varsling av trafikanter
• Krav til sikring ved vegarbeid
• Varslingsplaner
• Vedtak og innhold
• Ansvarsfordeling
• Regelverk
• Kontrollrutiner
• Tiltak ved oppståtte feil
• Sanksjoner

Målgruppe for kurset:
Alle som har sitt virke på eller ved veg og som har et arbeidsansvar. Kurs 2 anbefales til alle, som da har en mulighet for å utføre arbeid alene på eller ved veg.

Kursmateriell:

Nettbrett eller pc bør medbringes da digital utgave av N301 benyttes.

  • 4 500,00

Vi gjør oppmerksom på at Kurs 2 går over to dager.

Målgruppe for kurset

Alle som har sitt virke på eller veg vei. For de fleste vil vi anbefale Kurs 2 for ansvarshavende, som gir flere rettigheter.

Kursmateriell

Håndbok N301 (051) benyttes under kurset. Kan hentes på Statens vegvesen sin hjemmeside.

Eksamen/sertifisering

Det skal avholdes en skriftlig prøve på slutten av kurset. Max antall tillatte feil på prøven er 5 for å bestå.

Kursbetingelser

Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig.

Manglende oppmøte
Ved manglende oppmøte på kurset, uansett årsak, belastes full kurspris, samt andre kostnader påløpt («tillegg»).

Forbehold
Vi tar forbehold om endringer i dato/tid som skyldes forhold utenfor vår kontroll, f.eks. sykdom, Manglende antall deltakere når påmeldingsfristen er utløpt, medfører avlysing av kurset.

Avmelding
Ved avmelding etter mottatt bekreftelse, belastes 20 % av kursprisen, minimum kr 500.- Ved avmelding senere enn 7 virkedager før kursstart belastes full kurspris. Påmeldte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma på samme kurs.
Ved flytting av kursdato før kursstart må gjennomføres i løpet av de 3 neste mulighetene for det gjeldende kurset.

Tillegg
Tillegget dekker den enkelte deltagers andel av reise- og oppholdskostnader for kursholder, leie av kurslokale, lunsj, kaffe/te, mm. Tillegget vil bli justert avhengig av deltagerantallet.

Kursmateriell:

Arbeidsvarsling (alle kurs)
Håndbok N301 benyttes under kurset. Kurs 1 og 2 har prøve til slutt. Vi anbefaler alle til å ta med PC eller nettbrett på klasserom kurs, slik at man kan bruke den digitale versjonen under kurset.
Håndbok N301 koster kr. 250,- (norsk) og kr. 275,- (engelsk).

Kompetansebevis i kredittkort-format koster kr. 300,-
Leveres av Statens Vegvesen og viser at du har en kompetanse som er gyldig i 5 – fem – år. Faktura som inkluderer kostnaden for kortet, må være betalt før utstedelse dersom annet ikke er avtalt.

Skriftlig prøve
Det skal ved de fleste kursene avholdes en skriftlig prøve.

Språk
Kurs foregår på norsk, dersom annet ikke annet er angitt. Kursdeltagerne må forstå norsk skriftlig og muntlig og kunne besvare prøver/tester på norsk uten hjelp.

Kostnader og fakturering
Kursprisen og alle andre kostnader (tillegg, kursmateriell, kompetansebevis, etc) faktureres samlet etter at kurset er gjennomført.

Kostnader ved fakturering: Faktura tilsendt på EHF* og e-post er kostnadsfritt.
For tilsendt faktura på annet vis, tilkommer et gebyr på kr. 95,-

Håndtering av data: Se våre Betingelser og Personvern-GDPR

*EHF står for «Elektronisk handelsformat» og er et standard for e-faktura og e-kreditnota. Elektronisk faktura, kreditnota og purring utføres ved å sende en datafil i standard format til mottaker. Dette er kun mulig hvis man har denne tjenesten.