Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service

G11- LØFTEREDSKAP - Oslo- Klasseroms kurs

Oslo 22. juli klokken 08:30 NOK 5500

Gå til påmelding

Kursinnhold

Kurset tar for seg generell kunnskap om sikkerheten ved bruk av løfteutstyr.

Det vil også gi en innføring i daglig kontroll, vedlikehold, lover og regler, samt retningslinjer for bruk av løfteutstyr.

Dersom du skal begynne opplæringen som kranfører, vil G11-kurset være et grunnleggende kurs før du begynner på selve krankurset. G11-kurset oppfyller kravene til opptakskravet for å kunne starte på opplæring i klassene G1-G4 og G8.

KURSINNHOLD

  • Lover og forskrifter
  • Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr
  • Konstruksjon og virkemåte
  • Løfteredskap
  • Kontroll og ettersyn
  • Godshåndtering
  • Arbeidsmiljø
  • Farlig gods
  • Avsluttende teoretisk prøve

 

Målgruppe for kurset

Kurset egner seg for deg som skal arbeide med løfteredskap, utdanne seg til kranfører, rigger eller arbeide offshore. Alle som skal utføre tyngre løft med maskiner, kraner og andre redskaper vil ha stort utbytte av dette kurset.

Kursmateriell

Lærebok G11 - kr 395,00
Kompetansebevis - 500,00

Ekstra informasjon

Kurset avholdes av virksomhet med godkjennings nummer ATS-421. Se mer på www.sert555.no

Kursbetingelser

Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig.

Forbehold

Vi tar forbehold om endringer i dato/tid som skyldes forhold utenfor vår kontroll, f.eks. sykdom, Manglende antall deltakere når påmeldingsfristen er utløpt, medfører avlysing av kurset.

Tillegg

Tillegget dekker den enkelte deltagers andel av reise- og oppholdskostnader for kursholder, leie av kurslokale, lunsj, kaffe/te, mm. Tillegget vil bli justert avhengig av deltagerantallet.

Avmelding

Ved avmelding etter mottatt bekreftelse, belastes 20 % av kursprisen, minimum kr 500.- Ved avmelding senere enn 7 virkedager før kursstart belastes full kurspris. Påmeldte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma på samme kurs.

Manglende oppmøte

Ved manglende oppmøte på kurset, uansett årsak, belastes full kurspris, samt andre kostnader påløpt («tillegg»).

Nytt kurs

Ved avmelding etter 7 virkedager før kursstart eller ved manglende oppmøte (se over), kan man melde seg på nytt kurs uten å bli belastet ny kurspris. Kurset må gjennomføres i løpet av de 3 neste mulighetene for det gjeldende kurset.

Kostnader og fakturering

Kursprisen og alle andre kostnader (tillegg, kursmateriell, kompetansebevis, etc) faktureres samlet etter at kurset er gjennomført.

Kostnader ved fakturering: Faktura tilsendt på EHF* og e-post er kostnadsfritt. For tilsendt faktura på annet vis, tilkommer et gebyr på kr 65,-

 

Håndtering av data: Se våre Betingelser og Personvern-GDPR

*EHF står for «Elektronisk handelsformat» og er et standard for e-faktura og e-kreditnota. Elektronisk faktura, kreditnota og purring utføres ved å sende en datafil i standard format til mottaker. Dette er kun mulig hvis man har denne tjenesten.