Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service

Utarbeidelse av Arbeidsvarslingsplaner

Arbeidsvarslingsplaner

Vi utarbeider arbeidsvarslingsplaner for arbeid på eller ved veg. Vårt nedslagsfelt er hele Norge.
Har du et kart med en skisse er det fint, har du ikke så ring vårt kontor og saksbehandler finner kart, lager risikovurdering og løsning sammen med deg på telefon.

Saksbehandlerne hos Norsk Trafikksikring er personer med bransjeerfaring fra maskinkjøring, bygg, anlegg og offentlige etater. Vi er uansett oppdrag godt rustet til å finne den beste løsning både for utførende og trafikant.

RISIKOVURDERING

Vi har personell som har lang erfaring i det å utarbeide risikovurderinger og styringssystemer. Har du behov for bistand til å risikovurdere arbeidsoperasjoner kan vi bistå med utarbeidelse av risikovurderinger.

Grunnlag for utarbeidelse av risikovurdering kan være etter standardene NS5814 og NS5815..

Vi kan bistå med utarbeidelse av instrukser og prosedyrer med bakgrunn i risikovurdering.

 

Mottar vi en henvendelse før kl. 14.00, vil den normalt sendes innen kl. 12.00 neste virkedag. 

Våre kunder består av enmannsbedrifter, større entreprenører, offentlige etater og andre som måtte ha behov for utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner.

Statens Vegvesen har normalt en behandlingstid på 5-30 dager, med forbehold om lenger tid, på en arbeidsvarslingsplan. De fleste kommuner opererer med samme behandlingstid.

Det er håndbok N301 «Arbeid på og ved veg» som gir bestemmelser og retningslinjer for hvordan arbeid på/ved veg skal varsles og sikres på. Dette gjelder alle offentlige veger i Norge, herunder kommunale

 

 

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 50 MB.