Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
100.2 Farlig sving, til venstre

100.2 Farlig sving, til venstre

Skilt 100 anvendes for å varsle om en farlig sving, og bidrar dermed til å
fremheve vegens linjeføring. En sving anses som farlig når trafikantene
må foreta plutselige fartsreduksjoner eller retningsendringer. Målet med å
skilte slike kurver er å redusere overraskelsesmomentet.
For kurver der retningsendringen er spesielt stor, eller der det er spesielt
farlig å kjøre utfor vegen, anvendes også bakgrunns- eller retningsmarkering, se skiltene 902 og 904 og bestemmelser om skilting av farlige kurver
i kapittel 2-2 Markeringsskilt.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp