Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service

Trafikkdirigering

Trafikkdirigering

Vår tjeneste innen trafikkdirigering startet som følge av behov for dirigering ved oppsett av midlertidige rekkverk, periodevis leide vi inn tjenesten men fant at det var mer riktig for oss å ha denne tjenesten i eget hus.

Våre dirigenter holder jevnt over et høyt nivå og blir skolert utover de lovpålagte krav som finnes. Det jobbes kontinuerlig med holdninger, adferd og forståelse av hvor viktig det er å gjennomføre god trafikkavvikling.

Gjennom bruk av personalet på egne arbeider kvalitets sikres tjenesten.
Tjenesten er tilgjengelig over hele landet både til små og store prosjekter. Ta kontakt for å få et tilbud med høy kvalitet.

Tjenesten innbefatter også ledebilkjøring, trafikkvakt ved skoler/andre steder som krever gode øyne når anleggsarbeid pågår i nærheten.

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 50 MB.