Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service

Trafikkdirigering

Trafikkdirigering

Vår tjeneste innen trafikkdirigering startet som følge av behov for dirigering ved oppsett av midlertidige rekkverk.

Våre dirigenter holder jevnt over et høyt nivå og blir skolert utover de lovpålagte krav som finnes. Det jobbes kontinuerlig med holdninger, adferd og forståelse av hvor viktig det er å møte opp i tide, planlegge jobben før man starter for så å gjennomføre god trafikkavvikling.

Gjennom bruk av personalet på egne arbeider kvalitetssikres tjenesten.
Vi er tilgjengelig over hele landet både til små og store prosjekter. Ta kontakt for å få et tilbud med høy kvalitet.

Trafikkdirigering fra Norsk Trafikksikring AS innbefatter også ledebilkjøring, trafikkvakt, ved skoler/andre steder som krever gode øyne når anleggsarbeid pågår i nærheten.

Norsk Trafikksikring AS har inngått tariffavtale med de ansatte for ryddige forhold rundt arbeidstid, lønn, vilkår, etc.

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 50 MB.