Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
552 Parkering

552 Parkering

Skiltet angir at parkering er tillatt på stedet, dersom parkeringen ikke er i strid
med trafikkreglenes bestemmelser om stans eller parkering.
Har skiltet underskilt 828 “Utstrekning av stans- og parkeringsregulering” er
det likevel tillatt å parkere i anvist retning selv om parkeringen er i strid med
trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering.
Dersom underskilt angir at parkering er forbeholdt bestemte kjøretøy- eller
trafikantgrupper, er parkering forbudt for andre.
Er skiltet plassert på eller ved særskilt avgrenset område, f.eks. parkeringsplass, gjelder skiltet for hele området. Ellers gjelder skiltet bare på den side av
vegen hvor det er satt opp. Skiltet gjelder da fram til nærmeste vegkryss eller
til nytt skilt 552 “Parkering”, skilt 370 “Stans forbudt”, skilt 372 “Parkering
forbudt” eller til skilt 376 “Parkeringssone”.
Dersom miniatyr av skiltet, eventuelt med underskilt, er anbrakt på parkometer,
er parkering tillatt i overensstemmelse med særlige regler om avgiftsparkering.
Skiltet gjelder da for vedkommende parkeringsfelt uten hensyn til trafikkreglenes
bestemmelser om stans og parkering.

Forespør tilbud ved å fylle ut skjemaet