Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
Zoneguard

Zoneguard

Vegmyndigheten og Arbeidsmiljøloven stiller en rekke krav til sikkerheten for veiarbeiderne og trafikantene i et arbeidsområde. ZoneGuard er godkjent som tvers- og langsgående sikring og er godkjent av Statens vegvesen i klassene T1, T2 og T3, ned til 35 m lengde. VarioGuard er lett og enkelt å montere og er ekstremt stabilt.

ZoneGuard har en utbøying på kun 20 cm og kan derfor benyttes nesten helt inntil grøfta/arbeidsstedet. Zoneguard har samme utforming og utseende som Varioguard men har en lukket rekkverksprofil. Dette vil redusere sannsynligheten for at løse deler fra kjøretøy kommer inn i arbeidsområdet, og også unngå at snø/is fra brøyting vil treffe arbeiderne

Zoneguard er et svært solid rekkverk som også kan påmonteres støyskjerm og byggegjerde for ytterligere økt sikkerhet, og unngå innsyn til arbeidsområdet.

For mer utførlig krav og forutsetninger henvises til godkjenningsbrevet fra Statens vegvesen og installasjonsveiledningen.

Tekniske data

Høyde 80 cm Bredde 70 cm Lengde 12 m Vekt 1080 kg

Dokumenter

Bruk skjemaet for å få rask hjelp