Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
Meag 2000-70 og Meag 2000-100 Trafikkbuffer

Meag 2000-70 og Meag 2000-100 Trafikkbuffer

Håndbok N301 Arbeid på og ved veg stiller krav til bruk av energiabsorberende sikring i en rekke tilfelle, og skal fungere som " .....Med energiabsorberende sikring menes en sikring av en slik art at den ikke stopper trafikanten momentant, men reduserer belastningen enten ved at sikringen deformeres eller forflyttes."

Trafikkbuffer tilfredsstiller disse kravene og leveres som 2-dekk stabel (Meag 2000-70) eller 3-dekk stabel (Meag 2000-100), begge godkjent for 80 km/t. De skal være sammenkoplet ved bruk og skal plasseres på tvers av veibanen. Stålmatta er en del av trafikkbufferen og strekkes ut foran dekkene ved bruk.

Merk at det er ikke tillatt å ha en varslingsvogn plassert foran trafikkbuffer med stålmatte.

Tekniske data

Bredde 2,1 eller 3,2 m Høyde 1,05 m Vekt 640 eller 840 kg

Dokumenter

Bruk skjemaet for å få rask hjelp