Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
914v Tunnelmarkering

914v Tunnelmarkering

Skilt 914 brukes for å markere tunnelveggen i forhold til kjørebanen og
vise trafikantene tunnelens linjeføring.
Skiltet skal monteres i alle ubelyste tunneler og kan monteres i tunneler
uten tilfredsstillende belysning for å bedre den visuelle føringen. Montering av tunnelmarkering erstatter ikke belysning dersom slik belysning
anses påkrevd ut fra en trafikksikkerhetsmessig vurdering.
For skilting av tunneler for øvrig vises til Håndbok N500 Vegtunneler.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp