Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
904 Høyre – Retningsmarkering

904 Høyre – Retningsmarkering

Systemet for skilting av farlige kurver etter kurvens farlighetsgrad er
beskrevet i kapitlet om skilting av farlige kurver foran.
Skilt 904 ”Retningsmarkering” brukes til å varsle skarpe kurver som
ikke er typiske for vegstrekningen og som derfor kan komme overraskende på trafikantene. I slike kurver må føreren ofte foreta en hastighetsreduksjon.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp