Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
902 Venstre – Bakgrunnsmarkering

902 Venstre – Bakgrunnsmarkering

Systemet for skilting av farlige kurver etter kurvens farlighetsgrad er
beskrevet i kapitlet om skilting av farlige kurver foran.
Skilt 902 ”Bakgrunnsmarkering” brukes for å angi uvanlig skarpe kurver
hvor vegforløpet har en tilsynelatende knekk som gjør det nødvendig
for bilføreren å foreta en betydelig fartsreduksjon i kurven. Dette gjelder
kurver med liten radius og stor vinkelendring. Skilt 902 gir ingen visuell
leding gjennom kurven (se skilt 904 ”Retningsmarkering”).

Bruk skjemaet for å få rask hjelp