Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
831 Parkeringsskive

831 Parkeringsskive

Skilt 831 brukes som underskilt til skilt 552 ”Parkering” når parkeringstiden skal begrenses og det er påbudt å bruke parkeringsskive for å
angi parkeringstidspunkt, jf parkeringsforskriften § 11, første ledd.
Dersom reguleringen bare skal gjelde til visse tider av døgnet, brukes
underskilt 834 ”Kombinert regulering”.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp