Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
829 Oppstilling av parkerte kjøretøy

829 Oppstilling av parkerte kjøretøy

Skilt 829 kan brukes som underskilt til skilt 552 ”Parkering” for å angi
hvordan kjøretøy skal parkeres (oppstilles) dersom dette ikke er tilstrekkelig tydelig gjennom parkeringsarealets utforming og oppmerking.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp