Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
828.3 Utstrekning av stans og parkeringsregulering

828.3 Utstrekning av stans og parkeringsregulering

Skilt 828.3 kan brukes som underskilt til skilt 552 ”Parkering” for å
oppheve trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering, se normalbestemmelsene for skilt 552. Skiltkombinasjonen 552/828.3 skal ikke
brukes for andre formål enn dette. Skiltkombinasjonen skal heller ikke
brukes for å oppheve parkeringsforbud foran gangfelt (Trafikkreglene
§ 17 nr. 1 d).

Bruk skjemaet for å få rask hjelp