Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
828.2 Utstrekning av stans og parkeringsregulering

828.2 Utstrekning av stans og parkeringsregulering

Skilt 828.2 kan brukes som underskilt til skilt 370 “Stans forbudt”, skilt
372 “Parkering forbudt” og skilt 552 “Parkering” for å angi slutt på en
strekning med regulering som angitt på hovedskiltet, dersom denne
reguleringen skal opphøre før vegkryss uten å bli avløst av annen skiltet
parkeringsregulering eller av parkometerplass.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp