Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
828.1 Utstrekning av stans og parkeringsregulering

828.1 Utstrekning av stans og parkeringsregulering

Skilt 828.1 kan brukes som underskilt til skilt 370 “Stans forbudt”, skilt
372 “Parkering forbudt” og skilt 552 “Parkering” dersom hovedskiltet
står på en plass eller et område der kjøreretningen ikke er klart definert,
eller det av andre grunner kan oppstå tvil om hvor reguleringen gjelder.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp