Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
822.7 Forløp av forkjørsvei

822.7 Forløp av forkjørsvei

Skilt 822 brukes som underskilt til skilt 202 “Vikeplikt”, 204 “Stopp” og
206 “Forkjørsveg” dersom det ikke er umiddelbart klart hvordan forkjørsvegen føres gjennom krysset.
Det skal i utgangspunktet være samsvar mellom kryssets utforming
og føringen av forkjørsvegen gjennom krysset. Dersom forkjørsvegen
føres slik at det er nødvendig å ta i bruk underskilt 822, skal det iverksettes fysiske tiltak, skilting og oppmerking som tydeliggjør vikeplikten,
se bestemmelsene for skilt 202 ”Vikeplikt” og 206 ”Forkjørsveg”.
Når underskilt 822 brukes, skal det settes opp både under skilt 202
(eventuelt 204) og skilt 206.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp