Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
817.2 Særlig ulykkesfare

817.2 Særlig ulykkesfare

Skilt 817 kan brukes som underskilt til fareskilt på steder med særlig stor ulykkesfare. De mest aktuelle fareskilt er 100 ”Farlig sving”,
102 ”Farlige svinger”, 106 ”Smalere veg”, 124 ”Farlig vegkryss” og 156
”Annen fare”. Skilt 210 ”Forkjørskryss” kan også ha underskilt 817.
Med ”særlig stor ulykkesfare” menes ulykkespunkt eller
ulykkesstrek-ning som definert i Håndbok V723 Analyse av
ulykkessteder. Underskilt 817 skal ikke brukes på andre steder.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp