Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
814 Virkelig fri veibredde

814 Virkelig fri veibredde

Skilt 814 kan brukes som underskilt til skilt 106 “Smalere veg” ved
fysiske sidehindre som for eksempel smale underganger og smale
bruer.
Med ”virkelig fri vegbredde” menes faktisk bredde mellom fysiske
sidehindre. Bredden angis i meter og avrundes nedover til nærmeste
0,1 m.
Dersom den virkelig fri vegbredde er for smal for kjøretøy med en
bredde lik eller mindre enn den gjeldende generelt fastsatte største tillatte bredde, skal skilt 312 “Breddegrense” anvendes istedenfor underskilt 814.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp