Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
813.1 Stigningsgrad

813.1 Stigningsgrad

Skilt 813 skal brukes som underskilt til skilt 104 “Bratt bakke”. Skilt
813.2 skal bare benyttes under skilt 104.2 “Fall”.
Skiltet skal ikke benyttes for å angi lavere stigningsgrad enn 6 %.
Nærmere

Bruk skjemaet for å få rask hjelp