Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
804 Utstrekning

804 Utstrekning

Skilt 804 kan brukes som underskilt til fareskilt.
Der fare varslet med fareskilt gjelder en vegstrekning med lengde over
300 - 500 m, skal avstanden fra skiltet til det sted hvor farestrekningen
begynner og til den slutter angis på underskilt 804. Normalt bør utstrekning over 300 m angis ved fartsgrense mindre enn eller lik 60 km/t, og
over 500 m ved fartsgrense 70 km/t eller høyere. Eventuelt avvik fra
det ovenstående er angitt under skiltet det gjelder for.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp