Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
771 Lufthavn / flyplass

771 Lufthavn / flyplass

Symbolene kan anvendes på orienteringstavler og vegvisere.
Symbol 771 kan også anvendes på avstandsskilt og stedsnavnskilt.
I forbindelse med flyplasser vises symbol 771 sammen med lokalnavn
på flyplassen, f.eks. “Flesland”, ikke “Bergen lufthavn”.
Hvis flyplassen også har egen helikopterterminal, vises symbol 772
først ved avkjøring/kryss med veg til helikopterterminalen. For rene
helikopterplasser benyttes symbol 772 på samme måte som symbol
771. Symbol 771 skal peke til venstre på avstandsskilt, for øvrig skal det
peke i samme retning som pilen på det skiltet det er plassert på.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp