Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
761 Motorveg

761 Motorveg

Symbolene benyttes for å informere om at vegruta det vises til er motorveg eller motortrafikkveg og at enkelte trafikantgrupper derfor ikke
kan benytte denne vegruta.
Symbolene benyttes på vegvisningsskilt for forvarsling (701 - 709) og
vegvisning (711 - 719) i kryss før start på motor(trafikk)vegen.
Symbol 763 skal også gjentas på visning rett fram på motortrafikkvegstrekningen. Symbol 761 skal ikke gjentas inne på motorvegstrekningen.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp