Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
743.1 Midlertidig omkjøring

743.1 Midlertidig omkjøring

Skilt 743 anvendes for å forvarsle om at vegen lenger fremme er midlertidig stengt for all kjøring, og at gjennomgående trafikk må følge skiltet
omkjøringsrute. Dersom vegen er stengt bare for bestemte kjøretøygrupper, anvendes i stedet skilt 741 “Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper”.
Skilt 743.1 ”Omkjøringstavle uten tekst” brukes ved enkle omkjøringer
som f.eks. interrimsveger og kortere omkjøringsruter der det ikke er
behov for vegvisning med vegnummer eller visningsmål. Skiltet skal
orienteres slik at omkjøringssymbolet viser på hvilken side av vegen
omkjøringen tar av fra gjennomgående veg. Avstanden fram til omkjøringspunktet kan om nødvendig angis på underskilt 802.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp