Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
723.71 Kryssnummer på flerfeltsveg

723.71 Kryssnummer på flerfeltsveg

Kryssnummer anvendes som symbol på andre vegvisningsskilt på
veger med planskilte kryss for å angi hvilket kryss man kommer til.
Vegdirektoratet avgjør om det skal benyttes kryssnummer og hvilke
nummer kryssene skal ha, og gir overgangsbestemmelser for bruk av
kryssnummer på eksisterende vegvisningsskilt.
Skilt 723.71 anvendes på motorveger dersom det er mer enn bare noen
få kryss på strekningen. 723.71 skal ikke anvendes på andre typer veger.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp