Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
723.66 Andre omkjøringsruter

723.66 Andre omkjøringsruter

Disse skiltene/symbolene anvendes når andre symboler, for eksempel
vegnummer, ikke kan benyttes for å markere omkjøringsruta.
Skiltene 723.61 - .66 anvendes vanligvis bare som symbol på orienteringstavler eller vegvisere, men kan også benyttes som selvstendig vegruteskilt for å gi bekreftelse etter vegkryss på at trafikantene er inne på
omkjøringsruta.
Det vil bli utarbeidet egne, utfyllende retningslinjer for alle typer
omkjøringsskilting.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp