Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
723.22 Ringveg / Ringrute

723.22 Ringveg / Ringrute

Vegruteskiltene er en del av den samlede vegvisningsskilting, og skal
gi trafikantene bekreftelse på at de er på riktig rute. På vegruter som
kan markeres med vegruteskilt, skal slike skilt normalt oppsettes etter
alle vegkryss. Ved kort kryssavstand kan vegruteskilt sløyfes etter mindre viktige mellomliggende kryss. Dersom avstanden til neste vegkryss
er større enn ca. 10 km, bør vegruteskilt også gjentas mellom kryssene.
Vegruteskilt 723.11 - 723.31 kan likevel sløyfes etter kryss med akselerasjonsfelt hvis det etter akselerasjonsfeltet er satt opp skilt 725 ”Avstandstavle” som viser tilsvarende vegruteskilt. Se nærmere bestemmelser
under ”Plassering” og for skilt 725.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp