Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
703 Diagramorienteringstavle

703 Diagramorienteringstavle

Orienteringstavlene 701 og 703 anvendes til forvarsling av vegkryss på
tofelts veger og gater, og kan anvendes på flerfeltsveger med lavt fartsnivå.

Diagramorienteringstavle 703 anvendes når det er nødvendig eller ønskelig å vise kryssets form eller regulering på forvarslingen. Dersom det er
behov for å forvarsle rundkjøringer, skal 703.1 benyttes. 703.2 bør benyttes når flere kryss ligger svært nær hverandre, eller det av andre grunner er viktig å vise vegutforming eller trafikkreguleringer i kryssområdet.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp