Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
650.21 Skiløype

650.21 Skiløype

Serviceskilt og virksomhetsvisning er en del av det samlede vegvisningssystemet, og supplerer den
geografiske vegvisningen som er omtalt i del 4.
Alle skilt som brukes til serviceskilt og virksomhetsvisning skal utformes etter reglene i denne håndboka, og bruk av andre symboler enn de som framgår av skiltforskriften, er ikke tillatt. Bedriftslogoer
og spesielle skrifttyper skal heller ikke brukes.
Servicesymboler skal bare brukes på serviceskilt eller vegvisningsskilt.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp