Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
539 Endret kjøremønster

539 Endret kjøremønster

Skilt 539 kan benyttes for å vise ekstraordinær føring av kjørefelt i
forbindelse med vegarbeid, for eksempel at kjørefelt føres over på motsatt side av midtdeler eller at kjørefelt svinges utenom et arbeidssted.
Nærmere bestemmelser om bruken av skilt 539 er gitt i Håndbok
N301 Arbeid på og ved veg.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp