Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
538.12 Kjørefeltinndeling

538.12 Kjørefeltinndeling

Skilt 538 anvendes for å vise uvanlig bruk av kjørebanen på vegstrekning
utenom vegkryss. Skiltet skal ikke brukes for å angi antall kjørefelt og
bruken av disse foran vegkryss - jf. skilt 707 “Kjørefeltorienteringstavle”.
På veg med tre kjørefelt og tovegstrafikk benyttes skilt 538 for å vise
antall kjørefelt i hver retning. Skiltet skal ikke settes opp for å vise at
forbikjøringsfelt eller annet ekstra kjørefelt begynner - jf. skilt 534
“Kjørefelt begynner”.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp