Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
531 Felt for fartsøkning

531 Felt for fartsøkning

5Skilt 531 anvendes der en veg føres inn på annen veg via fartsøkningsfelt, slik at bestemmelsene i trafikkreglene § 8 nr. 2 gjelder:
Kjørende i felt for fartsøkning skal tilpasse farten til trafikken i det kjørefelt
det skal kjøres inn i. Kjørende i dette feltet skal lette utkjøringen fra feltet for
fartsøkning.
Skilt 531 skal bare anvendes for fartsøkningsfelt i planskilte kryss.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp