Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
530.01 Sammenfletting

530.01 Sammenfletting

Skilt 530 anvendes for å varsle om at to vanlige kjørefelt føres sammen
til ett, og at det skal flettes etter trafikkreglenes bestemmelser. Det innebærer at når antallet vanlige kjørefelt i samme retning reduseres, skal
farten:
”… gjensidig tilpasses slik at de kjørende vekselvis kan fortsette uten unødig
hinder eller forstyrrelse” (trafikkreglene § 8 nr. 1).

De fleste opplysningsskilt iverksetter bestemte trafikkregler. Eksempel: skilt for kollektivfelt eller skilt for gågate.Skilt bestilt til arbeidsvarsling vil ha gul bakgrunnsfarge.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp