Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Teglveien 21 A, 1400 Ski Bergen: +47 55 28 18 00Storaneset 32, 5260 Bergen 24-timers service
402.7 Påbudt kjøreretning

402.7 Påbudt kjøreretning

Skilt 402.3-7 kan benyttes i kombinasjon foran vegkryss der tilfarten er delt inn i flere kjørefelt i samme kjøreretning og hvor det er nødvendig å innføre påbud for det enkelte kjørefelts videre føring enten dette skyldes vegens fysiske utforming, innkjøringsforbud på
sidevegene eller rene trafikksikkerhetsmessige eller avviklingsmessige hensyn,

Bruk skjemaet for å få rask hjelp